ISA Executive Board

Showmick Paul Profile

Showmick Paul

President
Sylvia Liu Profile

Sylvia Liu

President
Rhea Guo Profile

Rhea Guo

Vice-President
Yichun Sun Profile

Yichun Sun

Secretary
Stanzen Idzes Profile

Stanzen Idzes

Business Manager
Qixin Zhang Profile

Qixin Zhang

Publicity Chair
Amanda Lee Profile

Amanda Lee

Social Chair
Adarsh Kumar Profile

Adarsh Kumar

Additional Officer
Lan Nguyen Profile

Lan Nguyen

Additional Officer
Hanan Allen Profile

Hanan Allen

Advisor
Cat Crawford Profile

Cat Crawford

Advocate